Veterinarski zavod Subotica - Стварано у Србији
Product logo

Подаци о предузећу:

Veterinarski zavod Subotica

ПИБ

111512252

Матични број

21493767

Adresa Адреса

Београдски пут 123, 24000 Суботица, Србија

Adresa Телефон

+381 24 62 41 00

Adresa Веб сајт

https://www.vetzavod.com/