Univerexport doo Novi Sad - Стварано у Србији
Product logo

Подаци о предузећу:

Univerexport doo Novi Sad

ПИБ

101692669

Матични број

08207259

Adresa Адреса

Сентандрејску пут 165, 21000 Нови Сад

Adresa Телефон

+381 21 48 70 200

Adresa Веб сајт

https://univerexport.rs/