Milk House doo - Стварано у Србији
Product logo

Подаци о предузећу:

Milk House doo

ПИБ

108795831

Матични број

21069205

Adresa Адреса

Београд- Државни пут – Ниш бр.160-168 , 18000 Ниш

Adresa Телефон

+381 18 45 83 563

Adresa Веб сајт

https://milkhouse.co.rs/