Ukusi moga kraja juneći ćevapčići 400 g - Stvarano u Srbiji

Ukusi moga kraja juneći ćevapčići 400 g

Juneći meso prve ili druge kategorije, ohlađeno na temperaturu (0°C – 4°C), u zavisnosti od vrste proizvoda mašinski se obrađuje sečenjem ili usitnjavanjem. Nakon završene mašinske obrade a u zavisnosti od vrste proizvoda meso i dodaci koje sadrži dalje se mašinski obrađuju nakon čega se mašinski pakuju u primarnu ambalažu. Napunjene posude pokretnom trakom dolaze u mašinu u kojoj se vrši dodavanje inertnih gasova kiseonika (60-70%) i ugljen dioksida (20-30%), posude se zatvaraju sa gornje strane folijom. Gotovi proizvodi u primarnoj ambalaži putuju trakom kroz mašinu za merenje i deklarisanje. Deklarisane posude slažu se u zbirnu ambalažu.

Bar kod proizvoda