Saobraćajne table - ≥1m² - Stvarano u Srbiji

Saobraćajne table – ≥1m²

Znakovi se proizvode sa dvostruko povijenim ivicama. Minimalna dubina savijenog dela je 15 mm. U zonama uglova saobraćajni znakovi nemaju oštre ivice, tj. savijeni su u celom obimu. Za izradu podloga koristimo aluminijumske materijale koji su u skladu sa DIN EN 573-1 i 573-2