Pileća zadnja četvrt 650g - Stvarano u Srbiji

Pileća zadnja četvrt 650g

Pileća zadnja četvrt se proizvodi od 100% domaćih pilića, koje su uzgajane na srpskim farmama. Proizvodi su dobijeni klanjem i obradom brojlera (tovno pile) koji su utovljeni na domaćim farmama, gde se najveći akcenat stavlja na namirnice kojom su pilići hranjeni koja je iz domaće proizvodnje. Visok stepen kvaliteta obrade, završnog pakovanja i kontrole kvaliteta takođe je nešto na šta se pridaje ogroman značaj. Posebna pažnja se obraća prilikom pakovanja kao i prilikom slaganja mesa.