Pileća krilca 500g - Stvarano u Srbiji

Pileća krilca 500g

Pileća krilca se proizvodi od 100% domaćih pilića, koje su uzgajane na srpskim farmama. Proizvod je dobijen klanjem i obradom brojlera (tovno pile) koji su utovljeni na domaćim farmama, gde se najveći akcenat stavlja na namirnice kojom su pilići hranjeni koja je iz domaće proizvodnje. Visok stepen kvaliteta obrade, završnog pakovanja i kontrole kvaliteta takođe je nešto na šta se pridaje ogroman značaj. Posebna pažnja se obraća prilikom pakovanja, tako i prilikom slaganja proizvoda.

Bar kod proizvoda