CEM II/A-L 42,5R – Portland cement sa dodatkom krečnjaka 50 kg - Stvarano u Srbiji

CEM II/A-L 42,5R – Portland cement sa dodatkom krečnjaka 50 kg

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino mleveni neorganski materijal koji, kada je pomešan sa vodom, stvara pastu koja vezuje i očvršćava reakcijom i procesom hidratacije i koji posle očvršćavanja zadržava svoju čvrstoću i stabilnost čak i pod vodom. Cement je osnovni vezivni materijal za proizvodnju vetona i maltera.
Odgovarajući na potrebe i zahteve tržišta, Moravacem proizvodi različite vrste cementa namenjene za konkretne primene.

Ovaj tip cementa se proizvodi mlevenjem portland-cementnog klinkera i krečnjaka uz dodatak optimalne količine gipsa kao regulatora vremena vezivanja. CEM II/A-L 42,5 R je namenjen prvenstveno građevinskim firmama i proizvođačima betona za izradu klasičnih i pumpanih betona, kao i vodonepropusnih, samougradivih i betona otpornih na dejstvo mraza i soli.