Giter 25 Optim - Stvarano u Srbiji

Giter 25 Optim

NEXE Giter 25 Optim priprada porodici klasičnih glinenih blokova. Giter 25 Optim sa horizontalnim i vertikalnim šupljinama uslovljeni tradicionalnim kvalitetom omogućava sigurnu i ekonomičnu gradnju. Izrađen od zemlje, vode, vatre i vazduha predstavlja ekološki prihvatljiv proizvod visokog kvaliteta i trajnosti.

Bar kod proizvoda