Гитер 25 Оптим - Стварано у Србији

Гитер 25 Оптим

NEXE Гитер 25 Оптим припрада породици класичних глинених блокова. Гитер 25 Оптим са хоризонталним и вертикалним шупљинама условљени традиционалним квалитетом омогућава сигурну и економичну градњу. Израђен од земље, воде, ватре и ваздуха представља еколошки прихватљив производ високог квалитета и трајности.

Бар код производа