Eko Step Pellet 100% bukov pelet - Stvarano u Srbiji

Eko Step Pellet 100% bukov pelet

Eko Step pellet je odličan primer korišćenja biomase kao energenta i proizvodnje peleta uz primenu najviših standarda zaštite životne sredine. Proizvodimo pelet od sečke ogrevnog drveta bukve, bez dodataka drugog drveta i primesa, što ga svrstava u red visokokaloričnih i visokokvalitetnih ekoloških energenata. Pelet proizveden u ovoj fabrici ima nisku emisiju SO2 gasova, sadrži minimum vlage, a pepeo pri sagorevanju je ispod 1,2%, što je u nivou evropskog standarda A2, sa tendencijom ka A1. Pelet je proizveden od sirovina 100 %  domaćeg porekla.

Bar kod proizvoda