Brodisan PF-25 - Stvarano u Srbiji

Brodisan PF-25

Brodisan PF-25 je vrlo efikasno sredstvo za suzbijanje miševa i pacova u domaćinstvima i javnim objektima! Pored toga što poseduje povećanu atraktivnost za štetne glodare, Brodisan PF-25 sadrži gorku materiju Bitrex koja odbojno deluje na ljude i domaće životinje. Njegov moderan dizajn omogućava jednostavno pričvršćivanje i vezivanje mamca, a ono što ga posebno izdvaja je njegova postojanost u uslovima visoke vlažnosti. Jedini je rodenticid koji je proizveden i razvijen u Srbiji, a koji se izvozi na tržište Evropske Unije

Bar kod proizvoda