Biojogurt, light - 1,0% mm, 180g - Stvarano u Srbiji

Biojogurt, light – 1,0% mm, 180g

Fermentisani proizvod od mleka sa probiotskim bakterijama i 1,0 % mm.
Kiselomlečni proizvod sa smanjenim sadržajem mlečne masti, proizveden od mleka koje je fermentisano probiotskim bakterijama.

Bar kod proizvoda