CRS-A - Цевни сегментни стуб - Стварано у Србији

CRS-A – Цевни сегментни стуб

Стубови типа “CRS” – Челични цевни сегментни стубови израђени од цевних профила и челичног лима. Производе се у две основне варијанте, зависно од начина уградње – тип CRS-A, са анкер плочом (уградња преко анкера који су претходно убетонирани) или тип CRS-U, тзв ”укопавајући”, код кога се део стуба укопава у темељ. приликом израде и бетонирања темељa.

Бар код производа