ZidoMal 25kg - Стварано у Србији

ZidoMal 25kg

Цемент је хидраулично везиво, тј. фино млевени неоргански материјал који, када је помешан са водом, ствара пасту која везује и очвршћава реакцијом и процесом хидратације и који после очвршћавања задржава своју чврстоћу и стабилност чак и под водом. Цемент је основни везивни материјал за производњу ветона и малтера.
Одговарајући на потребе и захтеве тржишта, Moravacem производи различите врсте цемента намењене за конкретне примене.

ZidoMal је хидраулично везиво које се производи млевењем портланд цементног клинкера и кречњака, уз додатак оптималне количине гипса (калцијум сулфата) као регулатора времена везивања.

Према стандарду SRPS EN 413-1, којим се дефинишу параметри квалитета зидарског цемента, везиво ЗидоМал је класе чврстоће MC 12.5. Висока класа чврстоће указује да је минимална чврстоћа везива после 28 дана 12.5 MPa, што овај производ чини идеалним решењем за зидање.

Поред идеалних чврстоћа, везиво ZidoMal се одликује и оптималним садржајем увученог ваздуха што даје малтеру јако добру обрадивост па поред малтера за зидање ZidoMal погодује и изради висококвалитетних малтера за малтерисање.