Укуси мога краја јунеће месо за гулаш 400 g - Стварано у Србији

Укуси мога краја јунеће месо за гулаш 400 g

Jунеће месо прве или друге категорије, охлађено на температуру (0°C – 4°C), у зависности од врсте производа машински се обрађује сечењем или уситњавањем. Након завршене машинске обраде а у зависности од врсте производа месо и додаци које садржи даље се машински обрађују након чега се машински пакују у примарну амбалажу. Напуњене посуде покретном траком долазе у машину у којој се врши додавање инертних гасова кисеоника (60-70%) и угљен диоксида (20-30%), посуде се затварају са горње стране фолијом. Готови производи у примарној амбалажи путују траком кроз машину за мерење и декларисање. Декларисане посуде слажу се у збирну амбалажу.

Бар код производа