Torochick organic lan DS1 20kg - Стварано у Србији

Torochick organic lan DS1 20kg

ТОROCHICK линија производа се састоји од Тоrochick пелетираног стајњака као и две формулације чврстог органског НПК ђубрива (ТОROCHICK ORGANIC LAN DS 1 i 1 LAM 3) регистрованих и уписаних у регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта Републике Србије под редним бројевима 3643 и 3649. Такође наш ТОROCHICK се налази на Листи регистрованих средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта који се могу користити у органској производњи.

Наша линија TOROCHICK производа настаје прерадом стајњака са наше живинске фарме, где смо иновативном применом технологије производње, која укључује целокупан заокружени пут од настанка сировинске базе преко фаза прераде стајњака све до упакованог крајњег производа, успели да сачувамо у нашем производу све храњиве вредности за постојеће и будуће засаде.

Обзиром да је за успешну, квалитетну и здраву производњу у аграру неопходно растресито плодно земљиште са избалансираним водним и ваздушним режимом као и адекватна микробиолошка активност, употреба стајњака је свакако не упитна. Са нашом линијом производа TOROCHICK обезбеђујете вашем земљишту и вашим засадима есенцију успешног и квалитетног рода. Свакако лакоћа примене, манипулације, био сигурност, физичке особине и хемијски састав кориснику обезбеђују лакшу, безбеднију, квалитетнију и јефтинију производњу.

Наша линија TOROCHICK производа спада у групу чврстих органских ђубрива која су неопходна у примену у аграру са вишезначним позитивним утицајем који можемо поделити у два вида:

1.Код интензивне пољопривредне производње:
-повећава приносе;
-обезбеђује здравију биљку и плод;
-катализатор је при употреби вештачких ђубрива;
-супституише примену комплексних вештачких ђубрива и преко 30%.

2.Земљишту подиже квалитет увећањем присуства органске материје:
-побољшава водни капацитет;
-обезбеђује већу микробиолошку активност;
-са планском дугорочнијом употребом може се вршити ревитализација испошћеног, девастираног, пољопривредног земљишта и његово враћање у живот.
Наши производи су пастеризовани, отпрашени, врло стабилни, ниске влажности, максимално избалансирани у хемијском саставу као и дуговечни.
Направљени су по највишим стандардима GMP-a, GHP-a, HACCP-a и строго су контролисани од стране еминентних институција.

Производи из TOROCHICK линије су:
100% ПРИРОДНИ;
100% БЕЗ СЕМЕНА КОРОВСКИХ БИЉАКА;
100% БЕЗ ГМО КОМПОНЕНТИ;
100% БЕЗБЕДНИ ЗА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ОКОЛИНЕ;
100% БЕЗ МИНЕРАЛНИХ ДОДАТАКА;
100% СА НАШИХ ФАРМИ.

Бар код производа