Пшеница белија 500g укуси мога краја - Стварано у Србији

Пшеница белија 500g укуси мога краја

Пшеница белија карактеристичног изгледа, боје, мириса и конзинстенције. Физичко -хемијске карактеристике у складу са Правилником о квалитету жита.
Пшеница белија се прима, складишти, припрема, пакује, складишти и транспортује по захтевима ИФС стандарда.
Пшеница белија се набавља од проверених домаћих добављача, који су прошли процес оцењивања и рангирања добављача по захтевима ИФС стандарда.
У компанији је успостављена улазна, процесна и завршна контрола сваког производа

Бар код производа