CEM I 52,5 R – Portland cement 50kg - Стварано у Србији

CEM I 52,5 R – Portland cement 50kg

Цемент је хидраулично везиво, тј. фино млевени неоргански материјал који, када је помешан са водом, ствара пасту која везује и очвршћава реакцијом и процесом хидратације и који после очвршћавања задржава своју чврстоћу и стабилност чак и под водом. Цемент је основни везивни материјал за производњу ветона и малтера.
Одговарајући на потребе и захтеве тржишта, Моравацем производи различите врсте цемента намењене за конкретне примене.

Портланд цемент без додатака, CEM I 52,5 R, добија се процесом млевења висококвалитетног портланд-цементног клинкера уз додатак оптималне количине гипса као регулатора времена везивања.

Moravacem препоручује овај цемент за израду преднапрегнутих конструкција и елемената од бетона где се захтева брза демонтажа оплате, као и за производњу бетона високих чврстоћа генерално.