Надградње аутосмећара RESOR TIP F - Стварано у Србији

Надградње аутосмећара RESOR TIP F

Надградње аутосмећара служе за сакупљање кућног отпада из канти од 80 до 240 литара и стандардних контејнера од 1,1 м3, путем механизма за подизање и пражњење наведених канти и контејнера или путем ручног утовара. Надградње аутосмећара могу бити различитих запремина, од 5 м3 до 24 м3. Садрже потисну плочу којом се отпад сабија и пресује у сандуку. Пражњење надградњи аутосмећара врши се у зависности од модела и типа путем потисне плоче или киповањем.