ИДЕАЛ - Стварано у Србији

ИДЕАЛ

ИДЕАЛ је глинени цреп произведен савременом технологијом печења у „У“ – касетама на температури од 1020°C. Одлична функционалност, тачне димензије, двоструки фалц карактеришу цреп ИДЕАЛ. Пресовање гипсаним калупима даје овом црепу маркантан изглед и изражен рељеф, нарочито жлебова, што омогућује изузетно уклапање на крову и заптивање кровне равни, а што је веома битно у подручијима јаких ветрова

Бар код производа