Glinex Тренд енгобиран бордо - Стварано у Србији

Glinex Тренд енгобиран бордо

GLINEX TREND ЕНГОБИРАН БОРДО је раван, пресовани глинени цреп за покривање кровова. Његова најбитнија предност у односу на друге сличне црепове је његово конструктивно решење које омогућава клизно летвисање кровне равни у распону од 31,5цм до 35,5цм. Пенгобирањем се добија цреп различитих боја глатке и сјајне површине чиме се дуготрајно побољшава естетски изглед крова. Након сушења наноси се енгобе на површину црепа И у процесу пецења формира се чврста недељива целина енгобе и црепа.

Бар код производа