Brodisan MM 300g - Стварано у Србији

Brodisan MM 300g

Brodisan MM је врло ефикасно средство за сузбијање мишева и пацова у домаћинствима и јавним објектима! Поред тога што поседује повећану атрактивност за штетне глодаре, Brodisan BLUE садржи горку материју Битреx која одбојно делује на људе и домаће животиње. Једини је родентицид који је произведен и развијен у Србији, а који се извози на тржиште Европске Уније

Бар код производа