Brodisan BLUE PE-25 - Стварано у Србији

Brodisan BLUE PE-25

Brodisan BLUE PE-25 су пелете за сузбијање мишева и пацова у домаћинствима и индустријским објектима. Поред тога што поседује повећану атрактивност за штетне глодаре, Brodisan BLUE PE-25 садржи горку материју Bitrex која одбојно делује на људе и домаће животиње. Једини је родентицид који је произведен и развијен у Србији, а који се извози на тржиште Европске Уније.

Бар код производа