Воћарски мулчари - Стварано у Србији

Воћарски мулчари

Воћарски мулчари спадају у групу пољопривредних мулчара и првенствено су намењени за уситњавање биљних остатака након резидбе, као и корова и траве у воћњацима и виноградима. Поред своје основне намене могу се користити и за уситњавање биљне масе, уређивање и одржавање свих других пољопривредних, комуналних, запуштених и необрађених површина. Захваљујући великој брзини ротора, који је електронски балансиран, ножеви прецизно и ефикасно уситњавају биљне остатке и тако их претварају у лако хумусно ђубриво, чиме се побољшава квалитет и природна плодност земљишта, а смањује потреба за вештачким ђубрењем. На тај начин се директно утиче на смањење трошкова пољопривредне производње и повећање приноса.

Бар код производа