Лаке и средње померљиве фрезе - Стварано у Србији

Лаке и средње померљиве фрезе

Лаке и средње померљиве фрезе спадају у групу лакших фреза и намењене су за основну и допунску обраду земљишта у ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству. Захваљујући могућности померања у десну страну, ове фрезе омогућавају обраду земље близу биљке, без опасности да трактор оштети гране, лишће и остале делове биљке. Ове машине се производе у две класе и то: Б35 (за лакше радне услове) и Б55 (за средње захтевне радне услове).

Бар код производа