Дискасте косачице ДКФ - Стварано у Србији

Дискасте косачице ДКФ

Дискасте косачице ДКФ су задње тракторске косачице намењене за кошење свих врста трава и крмног биља, површина поред путева и за комуналне радове. Ове косачице поседују снажне резне апарате са зупчастим преносом и одликују се високом поузданошћу и при интензивном коришћењу. Погодне су и за коришћење у тешким условима рада као што су: полегла и умршена трава, влажан терен, терен са кртичњацима, нагнут терен, током умерених кишних падавина и слично.

Бар код производа