Аронија матични сок - 500ml - Стварано у Србији

Аронија матични сок – 500ml

Матични сок је добијен само пресовањем плода ароније. Без икаквог додатка.

Бар код производа